[vc_row css_animation=”” row_type=”row” text_align=”left”][vc_column][vc_separator type=”transparent”][vc_separator type=”transparent”][vc_separator type=”transparent”][vc_separator type=”transparent”][vc_separator type=”transparent”][vc_column_text]

AANMELDEN, AFSPRAKEN EN TARIEVEN

 

_MG_0086 kopie - kopie (2)[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent”][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” text_align=”left”][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]AANMELDEN + AFSPRAKEN

Wanneer je contact wilt opnemen, kun je de volgende stappen zetten:

 

 • Je verzendt een e-mail naar  praktijk@beterverbonden.nl
  Wil je aangeven:

–   Waar je interesse in hebt: individuele therapie, relatietherapie of een relatietraining.

P.S. Er is voorlopig geen plek voor individuele therapie en Hetty werkt niet met een wachtlijst. Voor echtpaartherapie zijn maar geringe mogelijkheden.

–   Woonplaats
–   Telefoonnummer
–   E-mail adres

 

 

 • Wanneer er wel plaats is, word je op korte termijn uitgenodigd voor een gratis kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek geef je beknopt aan wat je hulpvraag is. Het doel van dit gesprek is dat je de gelegenheid krijgt om de therapeute te leren kennen en af te wegen of je met haar verder wilt. Je kunt elke vraag stellen die je wilt en denkt nodig te hebben om een keuze te kunnen maken voor therapie en deze therapeute. Ook wordt een principe datum voor een eerste afspraak gepland (het kan zijn dat je hier iets langer op moet wachten). Geef jezelf na dit kennismakingsgesprek minimaal drie dagen de tijd voor je laat weten of je verder wilt of niet. Zo kan je een overwogen keuze maken. Afmelding kan uiteraard zonder motivatie.
 • Hetty werkt op dinsdag en donderdag.

 

 • Mocht je na het kennismakingsgesprek besluiten verder te gaan dan krijg je een aantal formulieren toegestuurd die je invult voor de eerste afspraak:

Inschrijfformulier
Behandelingsovereenkomst
Cliënt voorinformatie
Levensgeschiedenis

 

 • In deze praktijk komt bij individuele therapie de eventuele partner altijd de eerste vier sessies mee.

 

 • Echtparen komen standaard 1 ½ uur en voor zover mogelijk eerst een aantal maal wekelijks, daarna tweewekelijks.   Individuen komen 1 uur tenzij anders wordt afgesproken.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” text_align=”left” css=”.vc_custom_1461062907332{background-color: #d1d1d1 !important;border-radius: 10px !important;}”][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text][vc_separator type=’transparent’ position=’center’ color=” thickness=” up=” down=”]

TARIEVEN + AFSPRAKEN

 

*     De tarieven variëren tussen de €40,00 en €85,00 per uur afhankelijk van je inkomen en gezinssamenstelling. Wanneer je interesse voor therapie aangeeft, krijg je de tarievenlijst toe gemaild.

* De tarieven gelden voor een gesprek van een uur en zijn gebaseerd op je netto gezamenlijk maandinkomen.

* Je ontvangt maandelijks de rekening.

* Reken erop dat je de gesprekken grotendeels zelf zal moeten bekostigen.  Bij je verzekering kun je navragen of je in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vergoeding – alleen via de aanvullende verzekering.

Daarvoor heb je de volgende gegevens nodig:

H.L.J. Verkruijssen, Individueel- en Relatietherapeut
Registratienummer NAP (Ned. Associatie voor Psychotherapie):
ECP-NL-454
Registratienummer NVPA: 100431
AGB-code zorgverlener : 94/010402 en 90/012751
AGB-code praktijk : 94/58514 en 90/033759
KvK nummer : 091 98 993

[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” text_align=”left”][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” text_align=”left”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Hetty is voor de klachtenfunktionaris aangesloten bij Quasir en voor de geschillencommissie aangesloten bij Zorggeschil.

Voor de eerste sessie ontvangt iedere toekomstige client de klachten en geschillen procedure. Mocht je deze vast willen inzien, dan voeg ik hem toe onder de Privacy verklaring die hieronder te vinden is.

 

Daar privacy een belangrijke zaak is, wordt hieronder de Privacy verklaring gepubliceerd zoals geldig is in deze praktijk.

 

 

PRIVACY VERKLARING

 

Hetty Verkruijssen vanuit de praktijk Hetty.BeterVerbonden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier.
U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.
De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 

Op de zorgnota/factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum.
 • Verzekering en/of polisnummer.
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling.
 • Prestatiecode.
 • De kosten van het consult.

 

Vanuit de praktijk werk ik samen met het Boekhoudprogramma JORTT met betrekking tot het verwerken van uw gegevens.

 

 

Wijzigingen privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 05-02-2022.

Hetty.BeterVerbonden kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de

website gepubliceerd. Wij kunt deze verklaring geregeld raadplegen, zodat u

op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 

 

 

Kwaliteit, klachten en geschillen

 

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

Wat als je niet tevreden bent over de behandeling. Dan kennen wij de volgende gang van zaken.

 1. Ben je niet tevreden over ons werk, dan is het belangrijk dat je daarin gehoord wordt. Klachten kunnen niet alleen onze persoonlijke werkrelatie verstoren; ze kunnen ook belangrijke elementen van het therapeutisch proces op tafel brengen. Door er met elkaar over te praten kunnen we helder krijgen wat er aan de hand is, en hoe we er samen mee om kunnen gaan. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. Dus bij klachten is het altijd het prettigst om met elkaar contact op te nemen, te overleggen.

Wat als dit onderling overleg niet naar tevredenheid verloopt.

 1. Dan kun je gratis terecht bij onze klachtenfunctionaris van Quasir (https://quasir.nl ). Wij vallen immers als zelfstandige zorgaanbieders ook onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en hebben de behandeling van klachten ondergebracht bij Quasir. De klachtenfunctionaris adviseert over- helpt bij het formuleren van de klacht en zoekt naar een mogelijke oplossing. De klachten­functionaris kan een gesprek tussen cliënt en therapeut opnieuw op gang brengen. Doel van het klachtrecht is het wegnemen van onvrede bij de cliënt en het herstel van zijn relatie met de therapeut. Bemiddeling bij je klacht kun je hier aanvragen. https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/

Partijen wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

 1. De klachtenfunctionaris draagt zorg voor bemiddeling en past hoor en wederhoor toe. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 2. De klachtenfunctionaris maakt geen inhoudelijk verslag; wel een verslag van het proces en de afspraken. Een oplossing wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen bevestigd.

Wat als ondanks bemiddeling geen oplossing wordt bereikt.

 1. Dan verwijst de klachtenfunctionaris de klacht voor verdere behandeling terug naar de zorgaanbieder/therapeut.

 2. De klachtenfunctionaris wijst op de mogelijkheid om de klacht/het geschil na verdere afhandeling door de zorgaanbieder/therapeut voor te leggen aan een Geschilleninstantie waarbij de zorgaanbieder is aangesloten, de Stichting Zorggeschil, https://zorggeschil.nl

 3. De klacht/het geschil ter behandeling aanbieden aan de Stichting Zorggeschil kan hier https://zorggeschil.nl/melding/

 4. De klager/cliënt ontvangt uiterlijk binnen 6 weken schriftelijk bericht terug over de beslissing, maatregelen en termijn van realisatie. Deze termijn kan met 4 weken verlengd worden.

Je vindt deze informatie ook op de website van Quasir

Wat als je klacht/het geschil betrekking heeft op de regelgeving omtrent de beroepscode en het handelen van de therapeut hieromtrent

 1. Je kunt dan schriftelijk een klacht indienen bij het secretariaat van de Stichting Tuchtrechtspraak NAP. Informatie vind je op http://www.tuchtrechtspraak-nap.nl/nap-trs

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]