Lezingen / workshops

LEZINGEN

 

Regelmatig geeft Hetty lezingen.
Ze heeft  – met veel plezier – gesproken, workshops gegeven e.d. tijdens

 

  • bijeenkomsten van predikanten, voorgangers en pastorale medewerkers
  • studiedagen van NVVCH (Ned. Ver. van vrijgevestigde Christen hulpverleners)
  • New Wine zomerweek
  • CWN (Charismatische Werkgemeenschap Ned.)
  • bijeenkomst van predikantsvrouwen
  • jeugdbijeenkomsten
  • kerk- en gemeenteactiviteiten

 

Alle thema’s die je tegenkomt op deze website zijn mogelijkheden voor lezingen.

 

Mocht je interesse hebben voor een lezing / workshop van Hetty Verkruijssen dan nodigen we je uit om contact op te nemen via het contactformulier.